Domů Nahoru Váš názor Obsah Hledat

 Analýzy a projekty
 

Služby
Produkty
Zaměstnání
Příspěvky
Ceník

Zahrnuje výše uvedené činnosti dle našich možností a požadavků zákazníka - od postavení malé počítačové sítě až po řízení implementace vybraného podnikového systému - např. SAP nebo ORACLE.

Hlavní výhody

 • Získáte kvalifikované služby pro analýzy a/nebo projektové řízení bez nutnosti dlouhodobě zaměstnávat drahé odborníky.
 • Získáte nestranný pohled a kontrolu nad Vašimi dodavateli.
 • Získáte definovanou jakost projektu, buď v rámci naší dodávky nebo jako samostatnou službu.
 • Naše pověst a smluvně zaručené výsledky Vám zajistí úspěch.

Analýzy, projektové řízení a implementace informačních systémů a telekomunikačních sítí

Řízení projektů

Při tvorbě každého složitého díla nebo dodání služby, jako je např. softwarové aplikace, reengineering procesů či příprava a zavedení nové výroby, stojí před dodavatelem otázka "Jak na to?". Kromě toho, že by měl vytvořit potřebné technické řešení (nový podnikový informační systém a příslušná rozhraní apod.), musí se s uživatelem dohodnout, k jakému účelu by dodávka měla sloužit, co bude její vytvoření stát a jaký je reálný termín jejího dokončení. U rozsáhlejších akcí je dále nutno zajistit potřebné technické pracovníky, vybavit je vhodnými nástroji a během práce na dodávce koordinovat jejich spolupráci. Pro koordinaci práce je nezbytné specifikovat všechny činnosti, které je třeba vykonat a přiřadit k nim pracovníky s příslušnou kvalifikací. Na závěr je třeba ověřit, zda výsledky práce splňují požadavky uživatele.

K zajištění výše popsaného nestačí jen běžné čistě technické dovednosti v příslušném oboru. Je proto potřebné se zabývat činnostmi, jejichž cílem je zajistit vytvoření požadovaného včas, v potřebné kvalitě a v rámci daného rozpočtu. Příslušné činnosti nazýváme činnostmi řídícími a při řešení složitějších úkolů jsou svěřeny vedoucímu projektu.

Řídící činnosti jsou často podceňovány. Důsledkem je ztráta kontroly nad projektem. V takovém případě je pak obtížné říci, jak dlouho bude projekt ještě trvat, kolik bude ještě stát a zda je další vynakládání prostředků vůbec účelné. Cílem řízení projektu je minimalizace rizik, že v důsledku opomenutí nebo včasného neprovedení určité činnosti nebude možné dodržet sjednané termíny, rozpočet či kvalitu produktů.

Pro každý větší projekt je důležité si nadefinovat většinu (někdy více) z následujících oblastí:

 • Základní oblasti
  • Procesy projektu
  • Základní typy rizik
  • Rámec řízení
  • Produkty, role, metriky
  • Etapy řízení projektu - zahájení projektu, řízení projektu, uzavření projektu
 • Definice projektu - tvorba pravidel
 • Organizace projektu
 • Plánování projektu - WBS
 • Řízení průběhu projektu - realistické plánování zdrojů, ETC, projektová rovnováha
 • Projektová komunikace
 • Řízení změn
 • Řízení rizik
 • Řízení kvality
 • Řešení obvyklých projektových problémů
 • Softwarová podpora řízení projektů
 

Řízení jakosti projektu - plánem jakosti projektu

 1. Identifikace očekávání
  • určení "zákazníků" projektu
  • identifikace jejich očekávání
  • dosažení konsensu (nebo kompromisů) a komunikace zjištěných očekávání
 2. Plánování
  • matice očekávání a rizik
  • komunikační plán
  • plán pro sledování jakosti
 3. Realizace
  • realizace činností dle plánu jakosti
  • sledování a měření jakosti projektových procesů
  • realizace komunikačního plánu
 4. Kontrola
  • vykonávání nezávislé kontroly plnění plánu jakosti
  • doporučení na zlepšení jakosti projektových procesů

 

Reference

Internet do škol
Oblastní manažer pro KV okres - koordinace všech aktivit a subjektů podílejících se na životním cyklu 33 škol v karlovarském okrese.
Projekt pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Efektivita zahraniční služby ve vztahu k zahraničně politickým prioritám - teoretické přístupy, zahraniční zkušenosti, možné aplikace pro MZV (Výzkumný projekt s identifikačním kódem RB 5/16/03)

Celý dokument (MS Word, 1,89 MB, celkem 116 stran) zašlu na požádání.

Souhrn - zkrácená verze (MS Word, 615 kB, celkem 24 stran)

Efficiency of foreign services in relation to foreign policy priorities – theoretical approaches, foreign experiences, appropriate applications for the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

Velké množství absolvovaných projektů

Literatura

Verzuh Eric: The Fast Forward MBA in Project Management, Wiley, 1999
Server LBMS
Firemní literatura a projektové zprávy

Informace, konzultace a podpora zákazníkům: hrc@hrc.cz

Domů Nahoru Analýzy a projekty Výběrová řízení E-business strategie Business Intelligence PDM systémy Vsádkové procesy BPR a strategie Měření výkonnosti Projekty EU
Pro obchodní dotazy využijte některého z uvedených kontaktů - Kontaktní informace
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@hrc.cz.
Copyright © 2004 Holy Roman Consulting.  Naposledy změněno: 27. 09. 2004