Domů Nahoru Váš názor Obsah Hledat

 Business Intelligence
 

Služby
Produkty
Zaměstnání
Příspěvky
Ceník

Rychlé podnikání současnosti si žádá rychlá manažerská rozhodnutí. Je proto potřebné celopodnikové řízení informací, které zajistí konzistentní a transparentní data a ukazatele výkonnosti. Technologie datových skladů, společně s nástroji pro sběr, integrování, analyzování a prezentaci dat, toto umožňují. Datový sklad je nezbytnou součástí „informační dálnice“ úspěšných společností. Analytické aplikace (založené na OLAP – Online Analytical Processing – technologii) poskytují potřebné informace pro kvalitní rozhodování na všech podnikových úrovních.

Hlavní výhody

 • Získáte správné informace ve správné formě.
 • Budete moci dělat nejen taktická, ale i strategická rozhodnutí.
 • Zvýší se pravděpodobnost úspěchu Vaší firmy (zaručit Vám ho nemůžeme)!

Manažerské informační systémy (MIS - Business Intelligence)

Jsou to také Vaše potřeby?

 •  Jako ředitel nebo výkonný manažer chcete úplné informace o Vašich podnikových procesech, bez ohledu na použitý provozní systém.
 •  Jako IT manažer jistě chcete spolehlivý, konsolidovaný a obecně akceptovaný zdroj dat, který bude poskytovat jakékoliv informace, od celkového objemu prodeje až po množství objednaných jednotlivých produktů bez ohledu na provozní systémy a organizační změny.
 •  Jako obchodní manažer chcete vědět, jak ziskové jsou Vaše obchodní kanály a jednotliví zákazníci, abyste mohl pracovat efektivněji.
 •  Jako finanční ředitel chcete včasné a přesné informace o tom, jak ziskové jsou Vaše investice a jednotlivé divize Vašeho podniku.

Každý měsíc aktualizované statistiky už nestačí. Stále rychlejší interakce se zákazníky a dodavateli pomocí více kanálů Vás nutí k používání výkazů v téměř reálném čase.

Typický MIS

Typický MIS má tři hlavní komponenty:

 •  Extrakční nástroje
 •  Databáze
 •  Analytické a prezentační nástroje

Extrakční nástroje (ETL – Extract, Transform, Load) zajišťují přenos, čištění a konverzi dat ze zdrojových systémů do datového skladu. Potřebná data jsou extrahována, očištěna, sjednocena a uložena v databázi v konzistentní a obvykle také kompresované podobě. Datová struktura je přizpůsobená vícerozměrným analýzám a dotazům. Takto zpracovaná data jsou prezentována určeným osobám jasným a personalizovaným způsobem v klientských nebo webovských aplikacích formou tabulek, grafů a komplexních obrazovek.

Analytické nástroje založené na statistických nebo jiných metodách přistupují do databáze, aby různou kombinací dostupných dat umožnili vytvořit cenné informace a znalosti. K datovému skladu může být také připojeno více integrovaných datových tržišť, každé určené pro specifickou oblast.

Základní dimenze MIS

Hlavním cílem MIS je umožnit objektivní sledování a analýzy výkonnosti všech dimenzí podniku s takovou úrovní detailu, která je podstatná pro efektivní řízení. V souladu s tímto cílem sleduje MIS výkonnost podniku obvykle nejméně ve třech následujících dimenzích:

1. organizační dimenze

2. produktová dimenze

3. klientská dimenze

Organizační dimenze

Pohled prostřednictvím organizační dimenze posuzuje výkonnost podniku podle jednotlivých organizačních jednotek, tj. divizí, poboček, oddělení, atd.

Produktová dimenze

Pohled prostřednictvím produktové dimenze posuzuje výkonnost podniku podle jednotlivých produktů a celých produktových řad.

Partnerská dimenze

Pohled prostřednictvím partnerské dimenze posuzuje výkonnost podniku podle jednotlivých zákazníků a dodavatelů a všech ostatních zájmových stran - akcionářů, veřejnosti, atd.

 

Nástroj pro řízení - Balanced Scorecard
Příklad návrhu strategické úrovně ukazatelů BSC:
Na tomto obrázku vidíme 4 základní pohledy metodiky BSC pro strategické řízení podniku:
 • Finance
 • Zákazníci
 • Procesy
 • Vývoj a růst

 

Reference

Siemens s.r.o., Praha, listopad 2001
Prezentace a konzultace v oblasti Business Intelligence pro E-Business tým.
Manažerský informační systém, Komerční banka, a.s. Praha, duben - září 1998
Práce v produkčním týmu provozujícím Manažerský informační systém. Analýza a odstraňování problémů při datovém zpracování MIS, dále vývoj nových funkcí a školení pracovníků KB. Zastupování vedoucího produkčního zpracování a vedoucího operátorů.
Manažerský informační systém, návrh projektu, březen - duben 1998
Práce ve vývojovém týmu, který připravoval návrh projektu na MIS.
Manažerský informační systém, Chemopetrol, a.s., studie projektu, listopad 1998 - leden 1999
Zpracování a publikace případové studie projektu MIS - článek (anglicky).

Literatura

Holý R., Burian, P., Poživil J.: Using the EIS for Leading Chemopetrol into the 3rd Millenium, Systémová integrace, Roč. 6, číslo 4, 1999
DRUCKER, P.F.: Řízení neziskových organizací, Praxe a principy, Management Press, Praha 1994
PECHA, T., BAUMRUK, Z.: Jak může IS/IT ovlivnit zavádění Systému jakosti?, Systémová integrace, 1 (1998), 8-20
DOUŠA, D.: Technologie workflow - na cestě k flexibilitě, Systémová integrace, 1 (1998), 21-40
KOPŘIVA, P.: Integrace rozsáhlého typového aplikačního softwaru s produkty třetích firem, Systémová integrace, 1 (1998), 41-63
ŠEDIVÁ, Z.: Uplatnění multimediálních technologií v informačních systémech, Systémová integrace, 1 (1998), 64-71
MÁLEK, P.: Analýza a návrh aplikací EIS v prostředí Commander Decision, Systémová integrace, 2 (1998), 129, Diplomová práce VŠE
ŽÁK, J.: Analýza funkčnosti modulu EIS aplikačního software SAP R/3 a jeho implementace, Systémová integrace, 2 (1998, 131), Diplomová práce VŠE
EIS v řízení podniků, sborník konference, Praha (1993), Systémová integrace, 3 (1996), 45
EIS v informačních systémech, sborník konference, Zlín (1995), Systémová integrace, 3 (1996), 45
Balanced Scorecard Online 
Firemní literatura a projektové zprávy

Informace, konzultace a podpora zákazníkům: hrc@hrc.cz

Domů Nahoru Analýzy a projekty Výběrová řízení E-business strategie Business Intelligence PDM systémy Vsádkové procesy BPR a strategie Měření výkonnosti Projekty EU
Pro obchodní dotazy využijte některého z uvedených kontaktů - Kontaktní informace
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@hrc.cz.
Copyright © 2004 Holy Roman Consulting.  Naposledy změněno: 27. 09. 2004