Domů Nahoru Váš názor Obsah Hledat

 PDM systémy
 

Služby
Produkty
Zaměstnání
Příspěvky
Ceník

Definice: PDM dovoluje výrobním podnikům řídit, komunikovat, sdílet a synchronizovat informace o produktech během jejich celého životního cyklu.

PDM může být považováno za rozšíření technik obecně nazývaných Elektronická správa dokumentů (EDM - "Electronic Data Management") a správa technických nebo výrobních informací (PIM - „Product Information Management“ nebo TIM - „Technical Information Management“).

Ziskovost, nebo obecněji úspěšný vývoj a sériová produkce výrobků, závisí v současnosti do značné míry na účinnosti metod a softwarových nástrojů. Oproti jiným informačním systémům by měl být systém PDM k dispozici všem pracovníkům a oddělením společnosti, která potřebují pracovat s údaji o výrobku.

Hlavní výhody

 • Získáte snadný a přitom strukturovaný přístup k důležitým datům o Vašich produktech a službách - konstrukčním i výrobním kusovníkům, technologickým postupům, marketingovým, prodejním i servisním informacím a dokumentům a ke všem jejich verzím.
 • Umožníte Vaším pracovníkům, aby měli vždy správné informace včas k dispozici a na správném místě.
 • V návaznosti na systém řízení projektů zkrátíte dobu nutnou k vývoji nových výrobků a služeb a jejich uvedení na trh.

Product Data Management (PDM) systémy

Základní důvody pro nasazení PDM systému jsou následující (AMR Research, 12/99):

 • 85% Celopodnikový přístup k datům
 • 45% Řízení produktových dat během celého životního cyklu výrobků
 • 35% Řízení konfigurací (Configuration Management )
 • 20% Finanční úspory
 •   5% Integrace s ERP a CAD systémy

Součásti PDM

 • Product Design –M/ECAD, CAE, CASE
 • Visualization & Review – SW nástroje pro “ne-inženýry”
 • Change Management – proces zvládání změny
 • Product Data & Structure – Document Management systémy
 • Requirements Management – proces zjištění zákaznických požadavků
 • Program Management – řízení projektů a vývoje produktů
 • Collaborative Engineering – umožňuje komunikaci a spolupráci vývojového týmu
 • Process Engineering – CAM, CAPP, CAPE, EWI (Electronic Work Instructions)
 • Component Supplier Management – procesy dodavatelského řetězce
 • Configuration Management – řízení konfigurace produktů
 • Product Data Publishing – informace pro zákazníky, techniky, marketing,...

 

PDM – základ všech dalších aktivit

Obr. 1 Výrobek a související procesy (Product Content&Design Innovation) jsou základem všech dalších aktivit

V každé výrobní firmě, včetně těch se standardními sériovými výrobky, jsou předvýrobní fáze vývoje (předprojektová fáze, vývoj, testování, předvýrobní série) ty nejdůležitější – určují totiž 70-80% všech nákladů na výrobek.

Přínosy PDM systémů

 • Rychlejší vstup výrobků na trh
 • Vyšší dostupnost všech informací o výrobcích
 • Větší flexibilita změn v rámci jasných pravidel
 • Větší možnosti personalizace výrobků
 • Vyšší kvalita výrobků
 • Snížení materiálových nákladů
 • Snížení míry chybovosti při vývoji a výrobě nových výrobků

Kontaktujte nás pro další informace o PDM systémech a možnostech spolupráce!

 

Reference

WITTE Nejdek, spol.s r.o., od května 2002
Řízení projektu. Specifikace a implementace systému PDM (Product Data Management). Vedení týmu 5 pracovníků WITTE Nejdek.
Reengineeringový projekt, KAROSA, a.s. Vysoké Mýto, květen 1997 - březen 1998
Vedení subprojektů.Reengineering v odděleních konstrukce a technologie. Analýza procesů a dat, dále pak návrh a zpracování konkrétních řešení pro pilotní projekt, zpracování 6 nástrojů pro analýzu dat, nákladová analýza navrhovaných řešení a návrh klíčových ukazatelů výkonnosti.

Literatura

Firemní literatura a projektové zprávy


Informace, konzultace a podpora zákazníkům: hrc@hrc.cz

Domů Nahoru Analýzy a projekty Výběrová řízení E-business strategie Business Intelligence PDM systémy Vsádkové procesy BPR a strategie Měření výkonnosti Projekty EU
Pro obchodní dotazy využijte některého z uvedených kontaktů - Kontaktní informace
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@hrc.cz.
Copyright © 2004 Holy Roman Consulting.  Naposledy změněno: 27. 09. 2004