Domů Nahoru Váš názor Obsah Hledat

 BPR a strategie
 

Služby
Produkty
Zaměstnání
Příspěvky
Ceník

Zásadní analýza, nový návrh a zavedení podnikových procesů nebo podnikové strategie. Vyžaduje změnu myšlení, jakým způsobem podnik a jednotlivé procesy fungují.

Hlavní výhody

 • Získáte lepší procesy.
 • Zvýšíte svou produktivitu a efektivitu.
 • Pomůžeme Vám nalézt Vaše silné a slabé stránky a definovat nové směry dalšího rozvoje.

Reengineering podnikových procesů a strategické poradenství

Reengineering podnikových procesů (Business Process Reengineering - BPR)
 • Nejdůležitější nejsou procesy, ale lidé!

  Lidé - vlastníci procesů mají tři základní role:

  • "Kouč" - pomáhá svým podřízeným spíše jako "zdroj", než jako kontrolor.
  • "Advokát" - reprezentuje a hájí proces v rámci podniku.
  • Tvůrce - navrhuje a prosazuje architekturu procesu a ukazatele procesní výkonnosti.

   

 • Je nutné tvořit nové věci! (nebo alespoň tvůrčím způsobem aplikovat osvědčené postupy)

Základní podnětné otázky:

 • Proč?
 • Co?
 • Kdo?
 • Kdy?
 • Kde?
 • Kolik?
 • Jak?
 • Je nutné vybrat důležité procesy - z pohledu zákazníka!
 • Rozlišovat procesy důležité a zbytečné nebo dokonce škodlivé; strategické a taktické.
 • Rozlišovat procesy, které přidávají hodnotu pro zákazníka a ty, které pro zákazníka nemají význam.
 • Analyzovat rozsah a obtížnost změny.
 • Všechno (téměř) lze změřit a ohodnotit!
 • Procesy vytvářejí hodnoty

  Čtyři dimenze hodnoty z pohledu zákazníka:

  • Cena      =      Levně
  • Čas        =      Rychle
  • Kvalita   =      Bezvadná
  • Služby    =      Příjemné

 

Zvýšení produktivity a efektivity
Základní pravidla:
 • Existence a dodržování jasných pravidel
 • Jasné cíle pro každého pracovníka
 • Plánování
 • Orientace na zákazníka
 • Používání nezávislých odborníků

  Výsledky výzkumu - 85 (38%) neproduktivních dní z 225/rok (dle Czipin & Partner):

 • 28 dní - nepřesné plánování a kontrola
 • 14 dní - problémy způsobené špatnými / špatně používanými informačními systémy
 • 12 dní - nedostatečný management a dohled
 • 12 dní - nepřesná nebo nevhodná komunikace
 • 11 dní - nedostatečná pracovní morálka
 • 8 dní - nedostatečná kvalifikace a flexibilita

Projektové fáze:

 1. Přípravná fáze - zdarma!
 2. Analýza a návrh projektu
 3. Implementace navržených zlepšení
 4. Pravidelné audity

 

Model sedmi principů vysoce efektivních organizací (dle Franklin Covey Co.)

"Aplikace Coveyho principů ve firmě Microsoft

Firmu Microsoft (MS) není jistě třeba představovat a proto si rovnou stručně ukažme, jak aplikoval Jan Mühlfeit Coveyho model sedmi principů na podnikání MS:

1. Buďte proaktivní - MS se vždy zabýval svým okruhem vlivu a ne zájmů, nejdříve vytvořil DOS, pak Windows, Office, Windows NT a BackOffice a tím rozšiřoval svůj okruh vlivu.

2. Začínejte s myšlenkou na konec - na začátku byly dvě odvážné vize „PC na každém stolu“ a „informace na dosah ruky“ a všichni dobře víme, že takovéto myšlenky nebyly ještě počátkem 90. let samozřejmostí!

3. Dejte přednost důležitým věcem - MS se vždy snažil soustředit na důležité a dlouhodobé úkoly.

4. Myslete způsobem výhra/výhra - tento princip se uplatňuje všude, zejména ve vztahu k zákazníkům, partnerům a zaměstnancům.

5. Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni - MS si uvědomuje důležitost zpětné vazby a proto dělá důkladné testy svých produktů se stovkami uživatelů a zkoumá jejich reakce. Další myšlenka zní: „Tím lepší organizace, čím rychleji se šíří špatné zprávy.“

6. Vytvářejte synergii - tento princip je zhmotněn v produktech MS Office a jejich vzájemné propojenosti.

7. Ostření pily - MS investoval v roce 1997 do výzkumu a vývoje celých 2,6 miliardy dolarů a tím si uchovává a vylepšuje podmínky pro svůj další rozvoj."

Celý článek - Model sedmi principů vysoce efektivních organizací dle Coveyho

 

Reference

ŠkodaAuto, a.s. Mladá Boleslav, říjen 2001 – leden 2002
Analýzy a prezentace v různých oblastech pro oddělení internetového marketingu a eCommerce.
Reengineeringový projekt, KAROSA, a.s. Vysoké Mýto, květen 1997 - březen 1998
Vedoucí subprojektů. Reengineering v odděleních konstrukce a technologie. Analýza procesů a dat, dále pak návrh a zpracování konkrétních řešení pro pilotní projekt, zpracování 6 nástrojů pro analýzu dat, nákladová analýza navrhovaných řešení a návrh klíčových ukazatelů výkonnosti.

Literatura

Beneš P., Valášek M.: Metody tvůrčí práce, ČVUT, 1995

HOLÝ Roman, POŽIVIL Jaroslav: Model sedmi principů vysoce efektivních organizací dle Coveyho, Sborník workshopu MANAM´99 - Modelování v manažerské práci, 1999

Jan Mühlfeit: Přednáška v rámci semináře Microsoftu. VŠCHT, Praha, Česká republika, 23.11. 1998

Stephen Covey: Sedm návyků vůdčích osobností (The Seven Habits of Highly Effective People). Pragma, Praha, Česká republika 1996

Vitor E. Frankl: Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy (Ärztliche Seelsorge Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyze). Cesta, Brno, Česká republika 1996

Peter F. Drucker: Řízení neziskových organizací. Praxe a principy (Managing the Non-Profit Organization. Practices and Principles). Management Press, Praha, Česká republika 1994

David A. Whetten, Kim S. Cameron: Developing Management Skills. HarperCollins Publishers, New York, USA 1991

Firemní literatura a projektové zprávy


Informace, konzultace a podpora zákazníkům: hrc@hrc.cz

Domů Nahoru Analýzy a projekty Výběrová řízení E-business strategie Business Intelligence PDM systémy Vsádkové procesy BPR a strategie Měření výkonnosti Projekty EU
Pro obchodní dotazy využijte některého z uvedených kontaktů - Kontaktní informace
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@hrc.cz.
Copyright © 2004 Holy Roman Consulting.  Naposledy změněno: 27. 09. 2004