Domů Nahoru Váš názor Obsah Hledat

 Měření výkonnosti
 

Služby
Produkty
Zaměstnání
Příspěvky
Ceník

Ukazatele výkonnosti (Key performance indicators = KPIs) jsou ukazatele, které měří pokrok směrem k cílovým hodnotám, buď přímo nebo nepřímo.

Hlavní výhody

 • Poznáte, co je pro Vás důležité
 • Dokážete změřit Vaše výsledky a nejen ty finanční
 • Budete moci odměňovat Vaše pracovníky podle dosažených výsledků

UKAZATELE VÝKONNOSTI A SLEDOVÁNÍ ČINNOSTÍ

V hierarchicky řízené společnosti, např. v průmyslovém podniku, lidé dělají především to, podle čeho jsou hodnoceni. Proto je velmi důležité, aby byly v podniku stanoveny ukazatele výkonnosti (měřené veličiny), které budou v souladu s jeho strategickými cíli.

Ukazatele slouží jako:

 •  příznaky výkonnosti organizace,
 •  vyjádření hodnot, které jsou v podniku důležité a žádoucí,
 •  podpora v následujících oblastech:
 •  strategie: ze shora dolů,
 •  výsledky procesů: ze zdola nahoru,
 •  kontrola a zlepšení v oblastech managementu, ohodnocení příležitostí a iniciativy.

Ukazatelé popisují kvantifikovatelná a kvalitativní měření v podniku, která mohou být prováděna přímo a podle přesně definovaných kritérií. Každá organizace by měla sledovat a analyzovat ukazatele, aby porozuměla své výkonnosti a identifikovala příležitosti pro zlepšení. Některé ukazatele mohou být používány ke srovnání s konkurencí nebo požadavky trhu. Poté, co jsou nalezeny příčiny špatné výkonnosti, mohou být identifikovány přístupy k jejímu zlepšení. Jestliže byly tyto přístupy aplikovány, ukazatele slouží ke sledování zlepšení a odrážejí pokrok při dosahování cílů a cílových hodnot podniku.

Cílové hodnoty

představují cíle, jejichž dosažení se hodnotí jako úspěch organizace. Cílové hodnoty jsou obvykle definovány v rámci strategických cílů (ve sdílené vizi organizace), ale mohou být také vyjádřeny na nižší úrovni (tj. procesů a podprocesů).

(Klíčové) Ukazatele výkonnosti (Key performance indicators = KPIs)

jsou ukazatele, které měří pokrok směrem k cílovým hodnotám, buď přímo nebo nepřímo. Ukazatele jsou definovány v následujících kategoriích:

 1.  Čas: Jak dlouho to trvá?
 2.  Náklady: Používáme naše zdroje efektivně?
 3.  Kvalita: Odpovídá výsledek požadavkům?
 4.  Služba zákazníkům: Plníme a překonáváme očekávání našich zákazníků?
 5.  Růst: Zvyšuje se naše tempo růstu nebo náš podíl na trhu?
 6.  Finance: Rostou naše tržby i zisk?

Při definování ukazatelů je důležité, aby v nich byla vyjádřena rovnováha jak finančních ukazatelů, které dokládají výsledky již provedených činností, tak operativních ukazatelů, jejichž splnění ovlivní budoucí finanční výkonnost.

Příklad rozdělení dále definovaných ukazatelů do výše uvedených kategorií je ukázáno na následujícím schématu:

Reference

Reengineeringový projekt, 1997 - 1998
Vedení subprojektů.Reengineering v odděleních konstrukce a technologie. Analýza procesů a dat, dále pak návrh a zpracování konkrétních řešení pro pilotní projekt, zpracování 6 nástrojů pro analýzu dat, nákladová analýza navrhovaných řešení a návrh klíčových ukazatelů výkonnosti.

 

Literatura

Firemní literatura a projektové zprávy

Informace, konzultace a podpora zákazníkům: hrc@hrc.cz

Domů Nahoru Analýzy a projekty Výběrová řízení E-business strategie Business Intelligence PDM systémy Vsádkové procesy BPR a strategie Měření výkonnosti Projekty EU
Pro obchodní dotazy využijte některého z uvedených kontaktů - Kontaktní informace
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@hrc.cz.
Copyright © 2004 Holy Roman Consulting.  Naposledy změněno: 27. 09. 2004