Domů Váš názor Obsah Hledat

 Služby
 

Služby
Produkty
Zaměstnání
Příspěvky
Ceník

Analýzy, projektové řízení a implementace informačních systémů a telekomunikačních sítí

Zahrnuje výše uvedené činnosti dle našich možností a požadavků zákazníka - od postavení malé počítačové sítě až po řízení implementace vybraného podnikového systému - např. SAP nebo ORACLE.

Realizace výběrových řízení na informační systémy dle požadavků zákazníka

Spočívá v přípravě a provedení celého nebo jen části výběrového řízení od specifikace potřebných dokumentů výběrového řízení (RFP - Request For Proposals), vyhodnocení návrhů jednotlivých dodavatelů, jednání s vybranými dodavateli až po podporu při sestavování a uzavírání smlouvy a přípravě projektu.

E-business a internetové strategie podnikům na míru

Naše nabídka Vám poskytne strukturované a standardizované postupy pro přechod k e-businessu a obchodování s využitím internetových technologií. S použitím našich workshopů, dotazníků a analytických metod pro zjištění Vaší současné situace a Vašich potřeb, zpracujeme plán změn Vašich procesů, který zahrnuje rovněž návrh nové architektury ICT.

Manažerské informační systémy (Business Intelligence)
Rychlé podnikání současnosti si žádá rychlá manažerská rozhodnutí. Je proto potřebné celopodnikové řízení informací, které zajistí konzistentní a transparentní data a ukazatele výkonnosti. Technologie datových skladů, společně s nástroji pro sběr, integrování, analyzování a prezentaci dat, toto umožňují. Datový sklad je nezbytnou součástí „informační dálnice“ úspěšných společností. Analytické aplikace (založené na OLAP – Online Analytical Processing – technologii) poskytují potřebné informace pro kvalitní rozhodování na všech podnikových úrovních.

Product Data Management (PDM) systémy

Definice PDM: "PDM (Product Data Management = Správa dat výrobků) je soubor nástrojů a postupů, umožňujících všem potřebným pracovníkům podniku řídit a využívat data definující jak výrobky, tak postupy určené pro jejich vývoj a výrobu. Systém PDM uchovává původ mnoha dat a informací nezbytných pro vývoj, výrobu a dále pro podporu a údržbu výrobků společnosti."

Řízení vsádkových procesů

V této oblasti je význačným dokumentem ISA norma S88, která definuje příslušné modely a terminologii. Hlavním záměrem této normy je zlepšit řízení vsádkových (= batch = dávka = šarže) výrob a komunikaci mezi uživateli a dodavateli řídicích systémů pomocí společné terminologie a jasně definované struktury používaných modelů. Přestože norma S88 důkladně definuje tyto modely, tak je v ní nedostatečně popsáno a vysvětleno, jakým způsobem je aplikovat na stávající nebo nový technologický proces a jak nejlépe navrhnout nový řídicí systém. A právě do této oblasti jsou zaměřeny naše služby.

Reengineering podnikových procesů a strategické poradenství

Zásadní analýza, nový návrh a zavedení podnikových procesů nebo podnikové strategie. Vyžaduje změnu myšlení, jakým způsobem podnik a jednotlivé procesy fungují.

Měření výkonnosti a produktivity (KPI – Key Performance Indicators)
(Klíčové) Ukazatele výkonnosti (Key performance indicators = KPIs) jsou ukazatele, které měří pokrok směrem k cílovým hodnotám, buď přímo nebo nepřímo. Ukazatele jsou definovány v následujících kategoriích:

• Náklady: Používáme naše zdroje efektivně?

• Čas: Jak dlouho to trvá?

• Kvalita: Odpovídá výsledek požadavkům?

• Služba zákazníkům: Plníme a překonáváme očekávání našich zákazníků?

• Růst: Zvyšuje se naše tempo růstu nebo náš podíl na trhu?

• Finance: Rostou naše tržby i zisk?

Při definování ukazatelů je důležité, aby v nich byla vyjádřena rovnováha jak finančních ukazatelů, které dokládají výsledky již provedených činností, tak operativních ukazatelů, jejichž splnění ovlivní budoucí finanční výkonnost.

Podpora při získávání a realizaci projektů EU - zejména Phare

Služba spočívá v přípravě a realizaci projektů EU - zejména Phare, které mají velmi složité a komplexní požadavky ("Praktický návod" k projektům Phare, Ispa a Sapard má 170 stran a je v angličtině), ale přesto se jejich pomocí dají získat "evropské" peníze na dobře zpracované a obecně prospěšné projekty.

Domů Služby Produkty Zaměstnání Příspěvky Ceník
Pro obchodní dotazy využijte některého z uvedených kontaktů - Kontaktní informace
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@hrc.cz.
Copyright © 2004 Holy Roman Consulting.  Naposledy změněno: 27. 09. 2004